“Closed-loop Trash Bag” เพิ่มมูลค่าให้เศษฟิล์มเหลือใช้ในโรงงาน โดย ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

29 กรกฎาคม 2021 3089 views

ภายใต้ทิศทางธุรกิจของปี 2564 ที่มุ่งสู่การเป็น ‘ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน’ หรือ ‘Chemicals Business for Sustainability’ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ ESG (Environmental, Social, Governance) ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีความท้าทายใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการดำเนินงานในหลากหลายบริบท โดยหนึ่งในนั้นคือการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กล่าวคือ การนำทรัพยากรดังกล่าวกลับเข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนใช้ซ้ำ จนเกิดเป็นพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption)

Closed-Loop Trash Bag โครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในองค์กรและเครือข่ายพันธมิตร เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจของการประยุกต์ใช้แนวคิดผลิต-ใช้-วนกลับ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะกลายเป็นต้นแบบและสามารถนำมาขยายผลให้เกิดประโยชน์เป็นวงกว้างได้

เริ่มต้นจากความใส่ใจสิ่งใกล้ตัว

Closed-Loop Trash Bag

ภายในโรงงานของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรเหลือใช้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน โดยกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นบนฐานคิดของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สำหรับ Closed-Loop Trash Bag เป็นการนำเศษฟิล์มใสชนิด Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) หรือ พอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากงานห่อพาเลทหรือห่อสินค้าในโรงงาน มาสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งแต่เดิมนั้นวัสดุเหล่านี้จะถูกนำไปขายให้กับโรงงานรีไซเคิลรายย่อย

วัสดุเหลือใช้จากงานห่อพาเลทหรือห่อสินค้าในโรงงาน

โครงการ Closed-Loop Trash Bag นี้ ได้ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนใช้ซ้ำเศษฟิล์ม LLDPE ปริมาณเฉลี่ยเดือนละ 1 ตัน และนำมาใช้เป็นเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตถุงใส่ขยะคุณภาพดีสำหรับใช้ในโรงงาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563

ความเชี่ยวชาญคือกุญแจสำคัญ

ทีมงานผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการ Closed-Loop Trash Bag ช่วยตอกย้ำบทบาทสำคัญของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ของภูมิภาคได้เป็นอย่างดี โดยโครงการนี้เป็นการแปรรูปวัสดุฟิล์ม LLDPE ที่เหลือใช้จากงานแพ็คเกจจิ้ง ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และการปรับปรุงสูตรที่เหมาะสม โดยนำเม็ดพลาสติกที่ผลิตด้วย SMXTM Technology ลิขสิทธิ์การผลิตเฉพาะของบริษัท เข้าไปเป็นส่วนผสมสำคัญ

Closed-Loop Trash Bag

ผลสำเร็จของสูตรผสมดังกล่าว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของถุงขยะให้ตรงกับความต้องการใช้งานจริง อีกทั้งยังสามารถลดความหนาของถุงลงได้ 30% แต่ยังคงความแข็งแรง เป็นการลดใช้ทรัพยากร และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 400 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (kgCO2e) อีกด้วย

สู่ความสำเร็จที่งดงามด้วยความร่วมมือ

นอกจากจะเป็นโครงการที่นำเสนอผลลัพธ์ของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว Closed-Loop Trash Bag ยังเป็นอีกหนึ่งต้นแบบสำคัญที่นำเสนอภาพ Collaboration is Key ของเอสซีจีได้อย่างเด่นชัด โดยทีมงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ มาจากทีมงานภายในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี คือ Materials Management, Logistic & Admin Sourcing และ Circular Economy Business และพันธมิตรนอกองค์กรอย่าง TPBI พาร์ตเนอร์คนสำคัญซึ่งมีนโยบาย Circular Economy Business เหมือนกัน โดยมี โครงการวน เป็นผู้รับเศษพลาสติกจากโรงงาน ส่งให้ TPBI ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และนำไปขึ้นรูปเป็นถุงขยะด้วยสูตรของเอสซีจี

Closed-Loop Trash Bag

Closed-Loop Trash Bag คืออีกหนึ่งโครงการสำคัญของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการบูรณาการหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ากับทุกทัชพอยต์ของการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังชี้ให้เห็นภาพของการร่วมแรงร่วมใจในระดับหน่วยงานและเครือข่ายพันธมิตร ที่ช่วยทำให้โครงการเดินหน้าและสามารถต่อยอดการสร้างคุณค่าให้เกิดกับสังคมในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 7

No votes so far! Be the first to rate this post.