ชุบชีวิตให้ของเหลือใช้ด้วยกองทัพไอเดีย Upcycling

เพราะของเหลือใช้ เปลี่ยนเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด! แค่นำมา Upcycling ก็ช่วยชุบชีวิตกลับมามีประโยชน์ได้ วันนี้เราได้รวบรวมไอเดีย ที่น่าสนใจมาไว้ให้แล้ว

5 แนวคิดสุดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

แม้ว่าปัญหาการจัดการขยะจะยังคงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมโลก แต่ความพยายามในการคิดค้นและพัฒนาโซลูชันเพื่อการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพก็เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ระยองน่าอยู่

SCG สนับสนุนชุมชนไร้ขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน มาร่วมกันสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

THE PLASTIC TRUTH: 7 ประเภทพลาสติกในชีวิตประจำวัน

พลาสติกเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่คนส่วนใหญ่ใช้พลาสติกกัน คือใช้แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทั้งที่ความจริงแล้วพลาสติกเหล่านั้นยังสามารถใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง

Circular Economy, a sustainable economy

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาของประชากรโลก

Circular Economy for Business Practice

ก้าวสำคัญของธุรกิจเพื่อไปสู่ความยั่งยืน คือการก้าวจากระบบเศรษฐกิจเส้นตรง Make – Use – Dispose สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Make – Use – Return

เสียงของเด็กรุ่นใหม่ เท่ากับ อนาคตและโลกที่พวกเขาต้องการ

เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า นี่คือพลังเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ ที่ออกมาขับเคลื่อน เพื่อปกป้องโลก และจะไม่ทนกับโลกที่มีแต่ปัญหาสิ่ง แวดล้อม