PaperX

“ดิจิทัลแพลทฟอร์ม โซลูชันการจัดการขยะให้ง่ายทำได้ทุกวัน”ความยุ่งยากตั้งแต่ต้นทาง ก่อปัญหาขยะที่เรื้อรัง

การแก้ปัญหาขยะที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการจัดการตั้งแต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นในระดับครัวเรือนหรือออฟฟิศสำนักงาน แต่ที่ผ่านมากระบวนการซื้อขายขยะแบบเดิมๆ มีความยุ่งยากและไม่เป็นระบบ ทำให้ผู้บริโภคขาดแรงจูงใจในการจัดการขยะเพื่อนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจัดการขยะถึงที่ ด้วยวิธีที่ง่าย ทำได้แค่ปลายนิ้ว

เอสซีจีพี จะทำให้การจัดการขยะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ด้วย “Paper X” แอปพลิเคชั่นซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้ว ให้กลายเป็นคะแนนสะสมเพื่อแลกรับของรางวัล เช่น แลกกระดาษถ่ายเอกสารใหม่ หรือเฟอร์นิเจอร์จากกระดาษรีไซเคิล เพียงแค่สมัครแล้วนำ QR Code มาแสดง ณ จุดรับซื้อ แต่ไม่ใช่แค่เพียงในระดับครัวเรือนเท่านั้น Paper X ยังรองรับการจัดการขยะในระดับองค์กร ด้วยบริการรถรับเศษกระดาษในปริมาณมากๆ พร้อมการจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้การจัดการขยะกลายเป็นเรื่องง่ายแค่เพียงปลายนิ้ว

ลดขยะ ด้วยแพลทฟอร์มเล็กๆ แต่สำเร็จได้จากความร่วมมือ

แม้ว่า “PaperX” จะเป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยเปลี่ยนการจัดการขยะที่เคยยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายและมีระบบที่โปร่งใส แต่ความสำเร็จของ “PaperX” ไม่ได้อาศัยแค่ความสะดวกของเทคโนโลยี แต่คือการได้รับความร่วมมือจากภาคชุมชนและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 40รายทั้งธุรกิจที่อยู่อาศัย ธุรกิจขนส่งห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา เป็นต้น ที่ร่วมติดตั้งจุดรับกระดาษ 80 แห่ง ทำให้ในปี 2563 “PaperX” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกและนำกระดาษเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากถึง 15 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10-15% ต่อเดือน


วีดีโอ

ยังไม่มีวีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

Line : @PaperX หรือ Facebook : PaperX