Energy Pellet เชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อน จากโครงการ “รับซื้อฟางข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด และเศษผลผลิตทางการเกษตร”

“จากเศษผลผลิตทางการเกษตรสู่พลังงานทดแทน ความร่วมมือเพื่อโลกปลอดมลพิษ”ฝุ่น PM 2.5 และปัญหาโลกร้อน ปัญหาสะสมจากการจัดการเศษผลผลิตทางการเกษตรไม่ถูกวิธี

ปัญหามลพิษทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องด้วยเกษตรกรไทยประสบปัญหาในการจัดการเศษผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย และซังข้าวโพด จึงทำการเผาเศษผลผลิตทางเกษตรเหล่านี้แบบไม่ถูกวิธี ซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการปล่อย CO2การก่อให้เกิด PM 2.5 และภาวะโลกร้อน กระทบต่อปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนในวงกว้างร่วมรับซื้อ ลดการเผา เปลี่ยนเศษผลผลิตเป็นพลังงานทดแทน

ตั้งแต่ปลายปี 2562เอสซีจี โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร่วมกับสยามคูโบต้า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส่งเสริมเกษตรกรในการทำเกษตรแบบปลอดการเผา โดยเปิดจุดรับซื้อฟางข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด และเศษผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ รวม 14 จุด พร้อมใช้เทคโนโลยีการบีบอัดที่ทันสมัย ทำให้สะดวกต่อการขนส่งก่อนนำเศษผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างโรงงานปูนซีเมนต์ เพื่อช่วยลดปัญหา PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากการเผาเศษผลผลิตทางเกษตรเหล่านี้แบบไม่ถูกวิธี อีกทั้งยังช่วยเสริมรายได้ให้เกษตรกรไทย รวมทั้งลดการใช้พลังงานใหม่ในกระบวนการผลิต สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ตั้งเป้าจุดรับซื้อทั่วประเทศ ลดมลพิษ ลดโลกร้อน

ปัจจุบันเอสซีจีมีจุดรับซื้อเศษผลผลิตทางการเกษตร รวม 14 จุด ทั้งที่โรงงานปูนซีเมนต์ทั้ง 5 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี ลำปาง และนครศรีธรรมราช และเครือข่ายโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค และมีแผนการขยายจุดรับซื้อเศษผลผลิตทางการเกษตร เป็น 20 จุดทั่วประเทศภายในปี 2563 นี้ เพื่อสามารถนำเศษผลผลิตทางเกษตรเหล่านี้มาแปรรูปให้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์ได้อย่างถูกวิธีและไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะเดินหน้ารณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร โดยนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต


วีดีโอ

โบรชัวร์

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูโบรชัวร์

ดูโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

คุณ ศุมิตรา ศรีพิเศษ

อีเมล :

sumittrs@scg.com

เบอร์โทรศัพท์ :

093 542 4594