โครงการมือวิเศษ x วน

“จุดทิ้งขยะพลาสติก “ถังวนถุง” ป้องกันพลาสติกหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม”ประเทศไทยเผชิญกองขยะพลาสติกปีละกว่า 1.5 ล้านตัน

ประเทศไทยมีขยะพลาสติกปีละกว่า 2 ล้านตัน แต่ถูกนำกลับมารีไซเคิลเพื่อหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เพียง 0.5 ล้านตันที่เหลือต้องไปอยู่ในหลุมฝังกลบและบางส่วนหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม จนสร้างปัญหาตามมามากมายทั้งต่อคน สัตว์ และระบบนิเวศ350“ถังวนถุง” เพื่อส่งต่อพลาสติกเหลือใช้สู่กระบวนการรีไซเคิล

โครงการ “มือวิเศษ x วน” เกิดจากกลุ่มความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนหรือ Thailand Public-Private Partnership for Plastic and Waste Management (PPP Plastics) นำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร รวมทั้ง “เอสซีจี” โดยโครงการนี้ได้ทำการผนึกกำลังกับโครงการ “วน” (Won Project) เพื่อจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยตั้งจุดวาง “ถังวนถุง” ให้ประชาชนได้นำถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติกสะอาดเหลือใช้ ที่กำหนดไว้ทั้ง 12 ชนิด ไปทิ้งครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล สุพรรณบุรี ชลบุรี และระยอง กว่า 350 จุด อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เดอะมอลล์ เทสโก้โลตัส และปั้มน้ำมันบางจาก เป็นต้น โดยโครงการ “มือวิเศษ x วน” จะรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกสะอาด อย่างถุงห่อผ้าอ้อม ฟิล์มพลาสติกหุ้มขวดน้ำ หรือฟิล์มกันกระแทกที่มากับสินค้าออนไลน์ ก่อนนำกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกสำหรับใช้ในการผลิตถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิง และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกลับมาเป็นถุงจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอีกครั้ง
นอกจากนี้ ถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ประชาชนนำมาบริจาคจะมีมูลค่ากิโลกรัมละ 5 บาท โดยโครงการฯ จะมอบให้กับศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เพื่อนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือสัตว์ทะเลต่าง ๆ ที่ได้รับบาดเจ็บต่อไปอีกด้วย

จุดประกายความร่วมมือ พร้อมขยายเครือข่ายสู่โมเดลธุรกิจรีไซเคิล

ปัจจุบันโครงการ “มือวิเศษ x วน” ได้มีการตั้งจุด “ถังวนถุง” กว่า 350 จุด มีประชาชนให้ความสนใจโครงการและนำขยะพลาสติกมาทิ้งเป็นจำนวนมากกว่า 2 ตัน คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1,821 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ และโครงการฯ เตรียมขยายผลโครงการทั้งการขยายจุด “ถังวนถุง” การขยายความร่วมมือกับผู้รับขยะ (Collector) และกลุ่มธุรกิจรีไซเคิลให้มากยิ่งขึ้น ก่อนปรับเข้าสู่โมเดลธุรกิจรีไซเคิลในอนาคตอันใกล้นี้


วีดีโอ

แคมเปญถังวนถุง

โครงการมือวิเศษ x วน by PPP

MV มิอวิเศษ มือคุณที่เปลี่ยนโลก

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

เขมิกา กอเซ็ม

อีเมล :

khemikak@scg.com

เบอร์โทรศัพท์ :

0971941929