นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

“นวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ดูแลโลก ปกป้องเรา”ทรัพยากรลดลง แต่ความต้องการเพิ่มขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าในการผลิตสินค้าต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทรัพยากรเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต แต่ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเหล่านี้ได้โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าบางประเภทเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของชีวิต ซึ่งหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นการนำทรัพยากรมา “ผลิต-ใช้-วนกลับ” เป็นแนวคิดสำคัญที่สามารถจัดการและรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนวัตกรรมยุคใหม่ พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจีพีจึงมีการพัฒนานวัตกรรมสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19อาทิ

  • ฉากกั้น U-space by Doozy Packที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับวิถีชีวิต New Normal ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเป็นฉากกั้นที่ทำจากกระดาษลูกฟูก ออกแบบให้มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ได้ในทุกพื้นที่อย่างไม่จำกัด ติดตั้งง่าย สะดวก น้ำหนักเบา พับเก็บได้ ไม่เปลืองพื้นที่ และที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทำจากวัตถุดิบรีไซเคิลและเมื่อเลิกใช้งานแล้วยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลซ้ำได้อีก
  • ถุงซักผ้าละลายน้ำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคที่ติดอยู่บนเสื้อผ้า โดยพัฒนาคุณสมบัติของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ให้สามารถละลายน้ำได้ เพียงนำถุงซักผ้าละลายน้ำที่บรรจุผ้าเปื้อนใส่เข้าเครื่องซักผ้าโดยไม่ต้องเปิดปากถุงหรือแยกผ้าออก ถุงจะค่อยๆ ละลายน้ำโดยไม่เหลือสารตกค้าง ภายใน 3-15 นาที ผ้าเปื้อนด้านในจะเริ่มสัมผัสกับน้ำและน้ำยาซักล้างตามกระบวนการซักล้างปกติโดยไม่เหลือสารตกค้าง ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายพัฒนาและต่อยอด สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
  • ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (PPE)พัฒนาขึ้นเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนของชุด PPE โดยใช้กระดาษ Machine Glazed 25 GSM. ที่มีความบาง เบา ผ่านกระบวนการรีดด้วยแรงกดสูง และมีคุณสมบัติกันน้ำได้ระดับหนึ่ง นำมาเคลือบด้วย PE Matt & PET สามารถป้องกันน้ำได้ 100% อีกทั้ง เอสซีจีพี ได้ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านรางวาลย์ในการตัดเย็บชุด PPE จากกระดาษ พร้อมทดสอบการใช้งานและพัฒนาตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาล

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน และเป็นมิตรต่อโลก

นอกจากสินค้าดังกล่าวที่ผลิตขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว สิ่งสำคัญคือการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดกระบวนการ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการจัดการของเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพและลดอัตราการใช้ทรัพยากรใหม่อย่างสิ้นเปลืองได้อีกด้วย


วีดีโอ

ยังไม่มีวีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

ผุสดี แสงศิริฉาย

อีเมล :

phusadsa@scg.com

เบอร์โทรศัพท์ :

02-586-5813