ตลาดยิ่งเจริญ

“ตลาดจัดการขยะ ตามแนวคิด ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งทำ ยิ่งเจริญ”ตลาด…แหล่งผลิตขยะชั้นดี

เมื่อขึ้นชื่อว่าตลาด การรักษาความสะอาดและจัดการขยะถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะตลาดยิ่งเจริญที่มีคนเข้ามาจับจ่ายซื้อของมากถึงหลักหมื่นต่อวัน มีการผลิตขยะถึง 10,000 – 20,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งแบ่งเป็นขยะอินทรีย์ 70% เช่น พวกเศษผักผลไม้ ขยะทั่วไป 30% เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ซึ่งไม่มีการคัดแยกมาก่อน นอกจากนั้นยังพบปัญหาค่าน้ำไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายควบคุมมลพิษ ประกอบกับมีคราบไขมันในบ่อเกรอะจำนวนมาก จนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์อย่างดี อย่างแมลงวัน แมลงสาบตลาดจะพัฒนาอย่างมั่นคง ทุกคนต้องมีส่วนร่วม

ปัญหานี้ได้สร้างความวุ่นวายใจให้กับ สายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการอาวุโสบริหารการตลาด และ สมปอง จันดี ผู้จัดการแผนกรักษาความสะอาดตลาด พวกเขาเชื่อว่าตลาดจะพัฒนาได้อย่างมั่นคงนั้น ทุกคนในตลาดรวมถึงชุมชนรอบข้างต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องแรกๆ ที่อยากปรับปรุง โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย พวกเขาเริ่มออกแคมเปญลดสารเคมีแทนที่ด้วยจุลินทรีย์ขึ้นมา และลงทุนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ ขณะเดียวกันสายชลและทีมงานได้ขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าให้หันมาทำความสะอาดแผงของตัวเองด้วยการใช้จุลินทรีย์ ไม่นานค่าน้ำของตลาดก็ผ่านมาตรฐาน

ขยะคือเงินทอง ถ้าอยู่ถูกที่

ปัญหาขยะ ปัญหาใหญ่ที่สุดในตลาด พวกเขาเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะอินทรีย์ พวกเศษผักและผลไม้ให้ทางเขตมารับไปทำปุ๋ย แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ส่วนขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องต่างๆ ก็หาบริษัทมารับซื้อเพื่อนำไปหลอมกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้สมปองยังได้สร้างอาชีพให้ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับตลาดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะจากที่ตนได้ไปอบรมมา ไม่ใช่แค่ขยะเท่านั้นที่มีเส้นทางของตัวเอง คนจัดการขยะเองก็มีเส้นทางที่ดีเป็นของตัวเองเช่นกันตลาดที่เป็นมากกว่าแหล่งค้าขาย

จากความร่วมมือของทุกคน ทำให้ตลาดยิ่งเจริญลดจำนวนขยะได้กว่าครึ่ง และไม่เพียงแต่สภาพแวดล้อมในตลาดดีขึ้นเท่านั้น ยังมีมวลของความรัก ความรู้สึกดีๆ เกิดขึ้นจากการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เสมือนที่แห่งนี้คือบ้านอีกหลังที่ยังสร้างรายได้เสริมให้คนในตลาด สิ่งที่ทำให้ตลาดยิ่งเจริญประสบความสำเร็จ คือ การวางแผน วางนโยบายที่ดี และทำให้เกิดขึ้นจริง ที่สำคัญคือความร่วมมือจากทุกคนในชุมชน ที่เมื่อรวมพลังก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อย่างที่เห็นได้ในตลาดยิ่งเจริญทุกวันนี้วีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

คุณกันณิกา ใจกล้า

อีเมล :

jaikla26@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :

0972495104