ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ จ.ระยอง

“ต้นแบบการจัดการขยะในชุมชนที่เชื่อมต่อ บ้าน–วัด–โรงเรียน–ธนาคารขยะ”ปัญหาขยะในชุมชนกึ่งเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม

การเจริญเติบโตของสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะชุมชนในแถบมาบตาพุดเป็นชุมชนกึ่งเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีปริมาณขยะจำนวนมากขึ้นซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยพลังความร่วมมือของคนในชุมชน เพื่อช่วยสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ไร้ขยะบ้าน-วัด-โรงเรียน-ธนาคารขยะชุมชนเครือข่ายจัดการขยะยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ริเริ่ม โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ เมื่อต้นปี 2562 โดยเริ่มที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนเขาไผ่ และในปี 2563 ขยายความร่วมมือครอบคลุม 18ชุมชนในพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรและขยะตั้งแต่ต้นทาง เพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิล ลดปริมาณการฝังกลบขยะผ่านการมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งต่อแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น สอนการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และทิ้งขยะให้ถูกต้อง ผ่านเครือข่าย บ้าน-วัด-โรงเรียน-ธนาคารขยะชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้าง อันจะช่วยให้เกิดการส่งต่อไปยังคนอื่นในชุมชน นอกจากนั้น ยังมีการนำเว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการขยะที่พัฒนาโดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มาเป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลและเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายขยะ

ร่วมมือเกื้อกูลกัน เพราะการจัดการขยะไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง

ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ทำให้ในปัจจุบันสมาชิกชุมชน LIKE(ไร้) ขยะ มีผู้ร่วมเปิดบัญชีฝากขายขยะผ่านแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” กว่า1,758บัญชี สามารถนำขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากกว่า70 ตัน ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน เพิ่มความสะอาดตาสบายใจ สร้างความสุขให้ทุกครัวเรือน


วีดีโอ

โบรชัวร์

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูโบรชัวร์

ดูโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

ปาณฑรา สุธีระวงศา

อีเมล :

pandaras@scg.com

เบอร์โทรศัพท์ :

092-929-4516