คุ้มค่า เว็บแอปพลิเคชัน

“โซลูชันบริหารจัดการ "ธนาคารขยะ" เพื่อแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน”ขยะล้นโลก ภาพคุ้นชินที่ไม่อาจนิ่งเฉย

ภาพ “ภูเขาขยะ” กลายเป็นภาพที่พวกเราคุ้นชินมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ทำให้ผู้คนไม่อาจหลีกเลี่ยงการผลิตขยะในแต่ละวัน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจมากถึงวันละหลายสิบล้านตัน ขยะทุกประเภทจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปหมุนเวียนสร้างคุณค่าต่อได้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการฝังกลบ เพิ่มการรีไซเคิลลดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม“คุ้มค่า” เปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า สร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะ

“คุ้มค่า” (KoomKah) โซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล ส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิล และยังช่วยลดปัญหาโลกร้อน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ “ธนาคารขยะ” (Waste Bank) หรือ “ผู้รับขยะ” (Waste Collector) ในการบริหารจัดการขยะได้ตั้งแต่ต้นทางผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยคนในชุมชนและสมาชิกสามารถนำขยะที่คัดแยกแล้วมาแลกเป็นผลตอบแทนหรือคะแนนสะสม และธนาคารขยะสามารถวางแผนจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งจะช่วยในการวางแผนการนำส่งขยะแต่ละชนิดไปยังโรงหลอมและโรงงานรีไซเคิลโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้สมาชิกได้ผลตอบแทนจากการแยกขยะในราคาที่ดี เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและยั่งยืน ทั้งธนาคารขยะทำงานได้สะดวกสบายขึ้น“คุ้มค่า” ประกอบไปด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่
1. การรับซื้อขยะ (Buy) ช่วยบันทึกจัดเก็บข้อมูลประเภท รวมถึงปริมาณของขยะและคำนวณยอดเงินจากการซื้อขยะจากสมาชิก
2. การจัดการสมาชิก (Membership Management) จัดเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการแลกแต้มและสะสมคะแนน
3. การขายขยะ (Sell) บันทึกข้อมูลการขาย คำนวณรายรับและกำไรที่ได้จากการขาย
4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) จัดระเบียบข้อมูลสินค้าขยะแต่ละประเภท เงินทุนและแต้มสะสมจากการรับซื้อสินค้า ทำให้วางแผนกลยุทธการซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
5. การจัดทำรายงานรับซื้อและขายขยะ (Report) ที่สามารถเลือกช่วงเวลาประมวลผลและดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปแบบ Excel

การจัดการขยะเริ่มได้ด้วยมือเราทุกคน

ความง่าย สะดวกสบาย และการออกแบบที่คำนึงถึงแรงจูงใจในการคัดแยกขยะเพื่อสร้างพฤติกรรมให้เกิดขึ้นจริง ทำให้ปัจจุบัน มีธนาคารขยะที่ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ (KoomKah) แล้วกว่า 11,488 แห่งทั่วประเทศ โดยมีสมาชิกกว่า 7,500 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีธนาคารขยะทั้งในรูปแบบองค์กร และหน่วยงานภายในชุมชน สถานศึกษา บริษัท หรือห้างร้าน รวมไปถึงโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะให้ถูกต้องเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดประโยชน์แทนการฝังกลบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แล้ว ยังช่วยลดปัญหาขยะบกที่ไหลสู่ทะเล รวมถึงลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย


วีดีโอ

โบรชัวร์

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูโบรชัวร์

ดูโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

LINE Official AccountA: @KoomKah / Facebook: KoomKahhttps://www.facebook.com/koomkah/

อีเมล :

contact@koomkah.com