ความร่วมมือส่งเสริมการจัดการขยะครัวเรือน ระหว่างเอสซีจีพีและพันธมิตร

“พันธมิตรหัวใจเดียวกันรวมพลังจัดการปัญหาขยะในครัวเรือน”

ปัญหาขยะในครัวเรือน จุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ส่งผลในวงกว้าง

ปัญหาขยะของประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาที่ขาดการจัดการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ทำให้ปริมาณขยะครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้จะเกิดขึ้นด้วยความจำเป็นในการอุปโภคบริโภค แต่หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งปัญหาขยะและมลภาวะที่เกิดขึ้นการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม ก็จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม นั่นคือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

ร่วมมือจัดการปัญหาขยะ เริ่มต้นที่ “บ้าน”

เอสซีจีพี จึงร่วมกับพันธมิตรโครงการที่อยู่อาศัยในการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในครัวเรือนซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญอย่างมากทั้งในการสร้างและแก้ปัญหาขยะ อาทิ
o  ร่วมกับ“แสนสิริ” เป็นหนึ่งในพันธมิตรภายใต้โครงการ “Sansiri Waste to Worth” สร้างระบบการจัดการรีไซเคิลกระดาษอย่างยั่งยืน โดยจัดเก็บและนำส่งเศษกระดาษเหลือใช้และบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางจากโครงการที่อยู่อาศัย ส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% โดยมีจุดรับขยะกระดาษสำหรับลูกบ้านในโครงการและบุคคลทั่วไปที่โครงการT77 Community ทั้งที่คอนโด และคอมมูนิตี้มอลอย่าง Habito Mall จุดรับบรรจุภัณฑ์กระดาษจากไซต์ก่อสร้าง และจุดรับกระดาษถ่ายเอกสารและบรรจุภัณฑ์กระดาษในสำนักงาน
o  ร่วมกับ“ชีวาทัย” รณรงค์เชิญชวนลูกบ้านมาร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเอสซีจีพี จะนำเศษกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วที่ผ่านการคัดแยกไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษและสิ่งของต่าง ๆ เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ ของเล่นบ้านกระดาษและรถกระดาษ เฟอร์นิเจอร์กระดาษ ฯลฯ เพื่อนำกลับมาให้คอนโดหรือบ้านจัดสรรภายในโครงการของชีวาทัยได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงส่งต่อประโยชน์นี้ให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้
o  ร่วมกับ “Property Perfect” จัดโครงการ “Green at Heart แยกกระดาษด้วยใจ” โดยเอสซีจีพีรับซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วจากสำนักงานใหญ่และโครงการต่างของ Property Perfect ที่ผ่านการคัดแยกอย่างถูกต้อง กลับไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยรายได้จากการขายกระดาษที่โครงการได้รับ จะมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป
นอกจากนี้ เอสซีจีพี ยังจับมือกับไปรษณีย์ไทย เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศรวบรวมบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษใช้แล้วมาส่งที่จุดรับในที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “ไปรษณีย์ reBOX” เพื่อให้เอสซีจีพีนำกลับไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตชุดโต๊ะและเก้าอี้ มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 แก่น้องๆ นักเรียน รร.ตำรวจตระเวนชายแดน

ปลูกฝังพฤติกรรมใหม่ตั้งแต่ในบ้าน หัวใจความยั่งยืน

การเข้าไปร่วมรณรงค์ให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ในครัวเรือน นอกจากจะสามารถส่งเสริมการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการ “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” ได้ในวงกว้างแล้วยังสามารถลดปริมาณการนำของเสียไปฝังกลบหรือเผาทำลาย ตลอดจนการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิตรวมทั้งสามารถลดผลกระทบของขยะครัวเรือนที่อาจหลุดลอดไปสร้างปัญหาขยะตามท้องถนน แม่น้ำลำคลอง หรือทะเลได้อีกด้วย

วีดีโอ

ยังไม่มีวีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

Line : @PaperX หรือ Facebook : PaperX