การจัดการเศษวัตถุดิบจากการผลิต โดย บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด

“เปลี่ยนของเสียที่ฝังกลบ เป็นวัตถุดิบทดแทนสิ่งมีค่า”ยิ่งฝังกลบของเสียจากโรงงาน ยิ่งสูญเสียทรัพยากรมีค่า

ปัญหาการจัดการของเสีย เป็นความท้าทายสำคัญของโรงงานต่างๆ ซึ่งในการปฏิบัติดั้งเดิมเมื่อมีของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน ของเสียเหล่านี้จะถูกนำไปฝังกลบ ซึ่งหากมีจำนวนมากและฝังกลบอย่างไม่ถูกวิธี สามารถสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน ทั้งกลิ่นเหม็น หรือฝุ่นละออง อีกทั้ง ยังนับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ฟื้นคืนของเสียจากโรงงาน ให้มีชีวิตใหม่

บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างเอสซีจี และ Noritake (Japan) ซึ่งทำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค สุขภัณฑ์ และปูนสำหรับวัสดุก่อสร้าง นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ด้วยการรับแม่พิมพ์สินค้า (Mold) จากลูกค้าทั้งในอุตสาหกรรมเซรามิค สุขภัณฑ์ ถุงมือเครื่องประดับตกแต่งทันตกรรมยางรถยนต์หรือเฝือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์สินค้าใหม่อีกครั้ง หรือนำไปเป็นวัตถุสำหรับสินค้าอื่น เช่น กระถางปูนเปลือยหรือตุ๊กตาสำหรับตกแต่งสวน เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล นำของเสียจากกระบวนการผลิตไปทดลองเป็นวัสดุทดแทนในการทำแม่พิมพ์สำหรับ อวัยวะเทียม ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถลดของเสียจากกระบวนการผลิตที่ต้องนำไปฝังกลบได้เป็นจำนวนมากวีดีโอ

ยังไม่มีวีดีโอ

โบรชัวร์

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูโบรชัวร์

ดูโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

คุณ จรินทร์ เพ็ชรจำรัส

อีเมล :

charinpe@scg.com

เบอร์โทรศัพท์ :

094 830 5835