ช่องทางการติดต่อ
เรื่องราวรักษ์น้ำ
เป็นคนชอบเดินทางชอบอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้ว เรามีความสุขเวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และก็อยากให้ธรรมชาติอยู่กับเราไปนานๆ การเดินทางครั้งนี้เราจะ...
ในอดีต พวกเราเติบโตมากับน้ำ เราพึ่งพาแม่น้ำลำคลองในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราใช้น้ำทำเกษตรกรรม เป็นช่องทางสัญจร และผืนทะเลที่กว้างใหญ่ก็เป็นแหล่งปร...
บรรยากาศ กิจกรรม 'รักษ์น้ำ...จากภูผาสู่มหานที' จังหวัดลำปาง วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์  2561
ต้นทางคือป่าไม้…สร้างฝายในพื้นที่ต้นน้ำ : เอสซีจีร่วมกับชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำมานานกว่า 10 ปี โดยเริ่มที่ จ.ลำปา...
คนต้นน้ำ ผู้ใหญ่คงบุญโชติเล่าว่าเราเริ่มสร้างฝายเมื่อ 5 ปีก่อน พอมีฝายก็ช่วยชะลอและกักเก็บน้ำ และส่งต่อน้ำไปกักเก็บไว้ที่สระพวง แ...