ช่องทางการติดต่อ
เรื่องราวรักษ์น้ำ
เรื่องราวรักษ์น้ำ > Vdo รักษ์น้ำ > รักที่ไหน เสมอต้นเสมอปลายที่สุด?
Share
รักที่ไหน เสมอต้นเสมอปลายที่สุด?

รักที่ยาวนาน เสมอต้นเสมอปลาย สิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจ

มาดูความรักของชาว ‘รักษ์น้ำ..จากภูผา สู่มหานที’ ที่มีต่อพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในปี 2561 ที่ผ่านมากันครับ ว่าความรักของพวกเขาเป็นอย่างไร

กลับ