ช่องทางการติดต่อ
เรื่องราวรักษ์น้ำ
เรื่องราวรักษ์น้ำ > ปลายน้ำ > ภาพบรรยากาศ กิจกรรม 'รักษ์น้ำ...จากภูผาสู่มหานที' จังหวัดตรัง
Share
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม 'รักษ์น้ำ...จากภูผาสู่มหานที' จังหวัดตรัง

บรรยากาศ เอสซีจี ผสานพลังชุมชนและเครือข่าย สานต่อ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” คืนสมดุลธรรมชาติ สร้างแหล่งทำกิน จ.ตรัง ด้วยนวัตกรรมบ้านปลาจากปูนทนน้ำทะเล วันที่ 23 มีนาคม 2561

กลับ