ช่องทางการติดต่อ
เรื่องราวรักษ์น้ำ
Share
คนต้นน้ำ

คนต้นน้ำ ผู้ใหญ่คงบุญโชติเล่าว่า


เราเริ่มสร้างฝายเมื่อ 5 ปีก่อน พอมีฝายก็ช่วยชะลอและกักเก็บน้ำ และส่งต่อน้ำไปกักเก็บไว้ที่สระพวง แต่จะทำยังไง ไม่ให้น้ำในสระพวงซึมลงพื้น จึงเกิดเป็นนวัตกรรมปูพื้นสระพวงโดยใยสังเคราะห์หรือซีเมนต์ผ้าใบ


พอมีน้ำ ชาวบ้านก็มุ่งมั่นทำแต่การเกษตร เกิดเป็นการทำเกษตรปราณีต ไม่มีเล่นการพนัน ไม่มีทะเลาะวิวาท


ปัจจุบันบ้านสาแพะมีสระพวง 7 สระ มาจากการเสียสละพื้นที่ 9 ไร่ของชาวบ้าน ทำให้ชุมชนเรามีน้ำพอใช้ในการทำการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

กลับ