Contact Us
Story
Story > Young Raknam > YOUNG รักษ์น้ำ Diary @ตรัง 23 มี.ค. 61
Share
YOUNG รักษ์น้ำ Diary @ตรัง 23 มี.ค. 61

ทริปรักษ์น้ำเล็กๆ ณ จังหวัดตรังที่ผ่านมานี้ น้องๆในพื้นที่ภาคใต้ที่เคยร่วมกิจกรรม รักษ์น้ำ มากับเราอย่างยาวนานก็ยังคงมีใจรักษ์น้ำ มาลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านมดตะนอย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปส่งต่อและพัฒนาพื้นที่ของตนเอง


“ในวันนี้ที่เรามาดูมาเห็น แต่มีคนอื่นที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอีกมาก สิ่งที่ช่วยเหลือในการขับเคลื่อนใจรักษ์น้ำ ก็คือการบอกต่อว่า น้ำ…มีความสำคัญ มีคุณค่าอย่างไร ให้เขาได้เข้าใจเหมือนกับเรา และหากชุมชนต้องการกำลังในการขับเคลื่อน เยาวชนก็พร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม” กลุ่ม YOUNG รักษ์น้ำ


#SCG #PassionForBetter #รักษ์น้ำจากภูผาสู่มหานที #YOUNGรักษ์น้ำ

Back