Contact Us
Story
Story > Downstream > บ้านปลาซีเมนต์ ทนน้ำทะเล
Share
บ้านปลาซีเมนต์ ทนน้ำทะเล

รู้ไหมครับ ว่าชาวบ้านมดตะนอยแก้ปัญหาจับปลาไม่ได้กันอย่างไร?

คำตอบก็คือ “บ้านปลา” ซึ่งเริ่มจากความตั้งใจร่วมกันเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาของชาวบ้านที่ไม่สามารถออกเรือไปหาปลาในทะเลลึกในหน้ามรสุมบวกกับความตั้งใจที่จะคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศชายฝั่ง ชาวบ้านมดตะนอย อ.กันตัง จ.ตรัง ที่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ของตนร่วมกับเอสซีจี ผสมผสานนวัตกรรม ปูนทนน้ำทะเลออกแบบสร้างบ้านปลาแล้วนำไปปล่อยในพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อช่วยอนุบาลสัตว์น้ำ คืนสมดุลระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


เลือกวัสดุในการสร้างบ้านปลาอย่างไร?

ชาวบ้านมดตะนอยและเอสซีจีร่วมกันศึกษาออกแบบบ้านปลาโดยเลือกใช้ปูนทนน้ำทะเล เพราะผสมจากวัสดุธรรมชาติ ปูน หิน ทราย น้ำ ย่อยสลายโดยไม่ทำลายธรรมชาติ แต่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ลดการเกิดสนิม สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของปลาได้โดยไม่ทำลายระบบนิเวศน์


เลือกพื้นที่ปล่อยบ้านปลาอย่างไร?

“บ้านปลา” ใช่ว่าจะสามารถนำบ้านปลาไปปล่อยจุดใดก็ได้ ชาวบ้านมดตะนอยและเอสซีจีจึงร่วมศึกษาพื้นที่ชายฝั่งกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในการเลือกพื้นที่ปล่อยบ้านปลา โดยต้องเลือกพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นร่องน้ำ มีความลึกมากพอไม่เกะกะการสัญจรของเรือ เพื่อป้องกันอันตรายและการทำลายระบบนิเวศน์

Back