CiBot™ หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงาน

ครั้งแรกของโลก CiBot™ หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ละเอียด แม่นยำ ลดต้นทุน ล่าสุดตรวจได้ครบทั้ง 3 ฟังก์ชั่น “ค่าคาร์บอน ค่าความบวม และค่าความโก่ง” อีกก้าวของการยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการตรวจท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พัฒนา “หุ่นยนต์ไซบอท (CiBotTM)” ฟีเจอร์ใหม่ เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุท่อ (Coil) ในเตาปฏิกรณ์ได้พร้อมกันถึง 3 ฟังก์ชั่น ทั้งปริมาณคาร์บอนที่แทรกซึมในเนื้อท่อ (Carburization) ความบวม (Bulging) และความโก่ง (Bowing) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลก ทำให้สามารถตรวจวัดสภาพและประเมินอายุการใช้งานของท่อได้อย่างปลอดภัย ละเอียด แม่นยำ รวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสีย และส่งผลดีไปถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ต่อยอด

แรกเริ่ม หุ่นยนต์ไซบอท ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณคาร์บอนที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อโลหะของท่อ หรือที่เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า คาร์บูไรเซชั่น (Carburization) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่อเปราะ แตกหัก และรั่วได้ อันเป็นความเสียหายหลักที่เกิดขึ้นกับวัสดุท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานปิโตรเคมี ซึ่งความเสียหายประเภทนี้คิดเป็น 60% ของความเสียหายทั้งหมด การพัฒนาต่อยอดให้หุ่นยนต์สามารถตรวจสอบหาความบวมและความโก่งของท่อเพิ่มขึ้น จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบความเสียหายของท่อภายในเตาปฏิกรณ์โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น

แม่นยำ

ความสร้างสรรค์จากการผสมผสานเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ทั้ง Sensor และ Positioning System ใช้การควบคุมด้วยระบบ wireless ถือเป็นความโดดเด่นของหุ่นยนต์ไซบอท ซึ่งแต่เดิมที่ตรวจค่าคาร์บูไรเซชั่น (Carburization) ได้อย่างแม่นยำอยู่แล้ว ด้วยการตรวจสอบท่อในทุกๆ ระยะ 1 เซนติเมตร โดยแสดงผลเป็นระบบดิจิทัล ทำงานด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อนาที ซึ่งเร็วกว่าการตรวจด้วยคนถึง 7 เท่า เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพวัดการบวมของท่อที่ละเอียดได้ถึง 0.05 มิลลิเมตร ขณะที่ความโก่งวัดได้ละเอียดถึง 1 เซนติเมตร ก็ยิ่งตอบโจทย์รอบด้าน และที่ล้ำสมัยไปกว่านั้นคือการปรับโฉมการแสดงผลรูปแบบใหม่ที่สามารถนำเสนอเป็นภาพที่ทำให้ลูกค้าข้าใจง่าย เช่น ระบบสามารถพล็อตข้อมูลการบวมของท่อเป็นเส้นรอบวงของท่อ ที่มีการบวมในระยะต่าง ๆ กันได้ และสามารถแสดงผลความโก่งของท่อในรูปแบบสามมิติได้

นอกจากนี้ ความได้เปรียบของการนำหุ่นยนต์ไซบอทมาใช้ตรวจสอบท่อ คือการได้ข้อมูลที่มีความละเอียด แม่นยำกว่าการใช้แรงงานคน ซึ่งเดิมทีการตรวจสอบความบวมและความโก่งของท่อ จะใช้วิธีการสร้างนั่งร้านให้เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไป และเริ่มตรวจสอบด้วยการประเมินเบื้องต้น จากสายตาว่ามีจุดที่บวมหรือไม่ แล้วจึงใช้ตลับเมตรวัด ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้ ส่วนการตรวจความโก่งก็จะใช้วิธีการสร้างนั่งร้านเช่นเดียวกัน แล้วทิ้งลูกดิ่งลงมาเพื่อวัดระยะ ถือว่าเป็นวิธีที่ใช้เวลานานและมีความละเอียดน้อย เนื่องจากตรวจวัดทำได้เฉพาะในจุดที่เข้าถึง ซึ่งท่อความยาว 10 เมตร ปกติจะวัดได้เพียง 2 จุด เท่านั้น ขณะที่หุ่นยนต์ไซบอทวัดได้ถึง 1,000 จุด ข้อมูลที่มีความละเอียดและแม่นยำสูงเช่นนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่คำนวณประเมินอายุการใช้งานของท่อได้อย่างถูกต้อง และวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปลอดภัย

หุ่นยนต์ไซบอทไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเสียหายของเครื่องจักรเท่านั้น การตรวจสอบและประเมินความเสียหายของท่อที่แม่นยำ และเหนืออื่นใดคือการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น

ระดับโลก

ปัจจุบันหุ่นยนต์ไซบอทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการให้บริการในหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก สามารถให้บริการในโรงงานปิโตรเคมี และโรงงานที่มีเตาปฏิกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตไนโตรเจน โรงงานผลิตแอมโมเนีย เป็นต้น ซึ่งถูกนำไปใช้งานจริงแล้วทั้งในและต่างประเทศ เช่น โรงงานในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โรงงานผลิตไฮโดรเจน โรงกลั่นน้ำมันชั้นนำในประเทศไทย และโรงงานปิโตรเคมีในประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ รวมถึงในประเทศตะวันออกกลาง

หุ่นยนต์ไซบอทจึงเป็นนวัตกรรมระดับโลกที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริง

"Data ที่ได้จากหุ่นยนต์เป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำและความละเอียดที่สูงมาก นอกจากข้อมูลตรงนี้เรายังมีความเชี่ยวชาญเรื่องวัสดุของงาน Inspection เราสามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้มาประมวลผลและสร้างเป็น Solution สร้างเป็นคำแนะนำในการซ่อมบำรุงมอบให้กับลูกค้าได้”

วีร์ จาบถนอม ผู้จัดการ Plant & Equipment Technology
บริษัทระยองวิศกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

“ภูมิใจครับเวลาเห็นปฏิกิริยาของลูกค้าต่างประเทศที่เซอร์ไพรซ์มากว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มาจากประเทศไทย เป็นสัญชาติไทย 100% และเรากล้าบอกด้วยว่าเป็นหุ่นตรวจค่าคาร์บอน ค่าความโก่ง ค่าความบวม ตัวแรกของโลก ซึ่ง IP ให้จดสิทธิบัตรแล้วเรียบร้อย” ไพศาล ปานดำ Robotics Engineer บริษัทระยองวิศกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

ตัวเลขที่น่าทึ่งของหุ่นยนต์ไซบอท 0 ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์ เพราะช่วยทำงานแทนคน ป้องกันความเสี่ยงในการทำงานในที่สูงและอับอากาศได้ดี 0.05 สามารถตรวจวัดความบวมของท่อได้ละเอียดถึง 0.05 มล. 1 สามารถตรวจวัดความละเอียดของความโก่งจากจุดศูนย์กลางของท่อได้ละเอียดถึง 1 ซม. 1 สามารถตรวจสอบวัดค่าได้รวดเร็วและแม่นยำในทุก ๆ 1 ซม. โดยแสดงผลเป็นระบบดิจิทัล ควบคุมและสื่อสารแบบไร้สาย 3 สามารถตรวจสอบค่าคาร์บอนที่แทรกซึมในเนื้อท่อ พร้อมทั้งตรวจสอบความบวมและความโก่งของท่อได้ในคราวเดียวกัน 4 ความเร็วในการตรวจอยู่ที่ 4 เมตรต่อวินาที 7 รวดเร็วกว่าการตรวจด้วยคนถึง 7 เท่า

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ scgchemicals@scg.com

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เนเธอร์แลนด์ เลขที่ NL 2016102
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ยุโรป เลขที่ EP3259570

Credit: http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2092

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ ?

Average rating 1.4 / 5. Vote count: 107

No votes so far! Be the first to rate this post.