ทุ่นกักขยะลอยน้ำและหุ่นยนต์ดักจับขยะลอยน้ำ 4.0 นวัตกรรมเพื่อลดปัญหาขยะในทะเล

Share on facebook
Share on twitter

ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลกที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเล และจากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าในปี 2560 มีสัตว์ทะเลหายากได้รับผลกระทบจากขยะทะเลคิดเป็นร้อยละ 16 นอกจากนี้ขยะทะเลยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น ปะการัง ป่าชายเลน ชายหาด

 

เพื่อดูแลและร่วมกันหาทางออกในการลดปัญหาขยะในทะเลด้วยนวัตกรรม เอสซีจีได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช) พัฒนา “ต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำ” (SCG – DMCR Litter Trap) ซึ่งเป็นนวัตกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำท่อ PE100 คุณภาพสูงของเอสซีจี ที่เหลือจากการทดสอบขึ้นรูป มีคุณสมบัติแข็งแรงคงทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ติดทุ่นกักขยะลอยน้ำของ ทช. โดยออกแบบให้มีกลไกฝาเปิด-ปิดที่อาศัยหลักการไหลของน้ำและแรงดัน และมีถุงตาข่ายรองด้านล่าง ช่วยกักเก็บขยะลอยน้ำ โดยขยะจะไม่หลุดลอยออกนอกทุ่นตามทิศทางของกระแสน้ำที่เปลี่ยนไปตามอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง สามารถรองรับขยะได้สูงสุด 700 กิโลกรัม ทั้งนี้ปริมาณขยะมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่วาง โดยขยะที่รวบรวมได้จะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้นำความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์มาคิดค้นและพัฒนา “ต้นแบบหุ่นยนต์ดักจับขยะลอยน้ำ 4.0” (SCG Smart Litter Trap 4.0) โดยนำระบบ ML (Machine Learning) และ IoT (Internet of Things) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังออกแบบให้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน

 

 

หลังจากนี้ เอสซีจี จะร่วมกับ ทช. เพื่อศึกษาการจัดการขยะที่เก็บจากแม่น้ำเพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม และป้องกันขยะกลับสู่แม่น้ำต่อไป

 

จุดเด่นของทุ่นกักขยะลอยน้ำ และหุ่นยนต์ดักจับขยะลอยน้ำ 4.0

ทุ่นกักขยะลอยน้ำ

 

 

  • ตะแกรงฝาเปิด-ปิด ป้องกันขยะไหลย้อนออกจากทุ่น
  • ตาข่ายรอง ป้องกันการหลุดลอยของขยะจากอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง
  • ทุ่นลอยน้ำ ช่วยพยุงตัวดักจับให้อยู่ระดับผิวน้ำ
  • โครงสร้างผลิตจากท่อ PE100 ที่เหลือจากการทดสอบขึ้นรูปในโรงงาน ให้ความแข็งแรงทนทาน และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

*ขนาดกว้าง 1.8 เมตร ยาว 5 เมตร สามารถเก็บกักขยะได้สูงสุด 700 กิโลกรัม

 

หุ่นยนต์ดักจับขยะลอยน้ำ 4.0

 

 

  • จดจำวัตถุหรือขยะที่ต้องการ ผ่านกระบวนการ Object Recognition โดยหุ่นยนต์จะขับเคลื่อนไปเก็บขยะโดยอัตโนมัติ
  • มีระบบสื่อสารไร้สาย ด้วยระบบ IoT จะส่งข้อมูลและการแจ้งเตือนการเก็บขยะ พิกัด และสถานะของอุปกรณ์ มายังศูนย์ควบคุม
  • มีระบบสายพานอัตโนมัติ เพื่อเก็บขยะและถ่ายออกในจุดที่กำหนด
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์
  • ช่วยบำบัดน้ำ โดยเติมอากาศและออกซิเจนให้แหล่งน้ำจากการเคลื่อนที่ด้วยกังหัน

*ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.5 เมตร ปริมาตรความจุขยะได้สูงสุด 5 กิโลกรัม ต่อหนึ่งรอบการเก็บ