ESG Highlights

เมื่อโลกที่เราอยู่กำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายรอบด้าน SCG เชื่อว่า “ESG” ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือ
เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับธุรกิจ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในฐานะ “พลเมืองที่ดี” ได้ลุกขึ้นมาร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตทั้ง 3 ด้านที่เกิดขึ้น
เราจึงมีหน้าที่ในการหาหนทางเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาตามศักยภาพที่เราทำได้
เพื่อร่วมกันนำพา “โลกใบนี้” ไปสู่ความยั่งยืนและส่งต่อโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไป...

เราต้องร่วมมือกันหันกลับมาดูแลโลกใบนี้อย่างเร่งด่วน

Environmental

การพัฒนานวัตกรรมสินค้าบริการและโซลูชันที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคม
เป็นความมุ่งมั่นของเอสซีจีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายสอู่งค์กร Net Zero ในปี 2050
โดยได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิตสินค้า
เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ

รักษ์ภูผามหานที
รักษ์ภูผามหานที

เราทุกคนล้วนมีบ้านในรูปแบบของตัวเอง แต่บ...

เราทุกคนล้วนมีบ้านในรูปแบบของตัวเอง แต่บ้านหลังใหญ่ที่สุดคือบ้านที่ชื่อว่า ‘โลก’  แล...

อ่านต่อ
หนูน้อยกู้โลก
หนูน้อยกู้โลก

จะดีแค่ไหน ถ้าเราทำให้ “ขยะไม่ใช่ขยะ” อี...

ถ้าเราทำให้ “หนูน้อยกู้โลก” ได้ พร้อมดึงพลังของหนูน้อยเหล่านั้น มาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ...

อ่านต่อ
ปลูก ลด ร้อน
ปลูก ลด ร้อน

ปลูกให้ “Cool” เพื่อเรา เพื่อโลก...

เมื่อ “โลกที่เราแคร์” กำลังแย่จาก “ภาวะโลกร้อน”  ไม่ใช่แค่อุณหภูมิที่ร้อนขึ้น แต่เป็นสัญญาณ...

อ่านต่อ
SCG Solar Roof Solution
SCG Solar Roof Solution

นวัตกรรมลดโลกร้อน ตอบโจทย์ชีวิต New Norm...

การติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาเพื่อการใช้งานภายในครัวเรือน รวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก อาจดูเข้าถึงยากและมีค่...

อ่านต่อ
ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด
ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด

นวัตกรรมปูนซีเมนต์รักษ์โลก เพื่อบรรลุเป้...

“ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด” ปูนซีเมนต์มาตรฐานใหม่ ที่พัฒนาให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล...

อ่านต่อ
CPAC Green Solution
CPAC Green Solution

โซลูชันยกระดับก่อสร้างไทย ด้วยการนำเทคโน...

การลดของเหลือในงานก่อสร้าง นับเป็นอีกวิธีหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรที่คุ้มค่ามากที่สุด ด้วยการ...

อ่านต่อ
SCG Floating Solar Solutions
SCG Floating Solar Solutions

เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ช่วยลดต้นทุน บริหารจัดการพื้นที่ผิว...

อ่านต่อ
โซลูชันนวัตกรรมพลาสติก ตอบโจทย์โลกร้อน
โซลูชันนวัตกรรมพลาสติก ตอบโจทย์โลกร้อน

หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้คุ้มค่า ด้ว...

Reduce: โซลูชันเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านเทคโนโลย...

อ่านต่อ
EV Solution Platform
EV Solution Platform

บริการจัดหายานยนต์ไฟฟ้าโดยคัดสรรผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ สำหรับลูกค้าธุรกิจและองค์กร เช่น รถยก (EV...

อ่านต่อ
Fest Chill
Fest Chill

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ชิลล์ ย่อยสล...

ธุรกิจอาหารเดลิเวอรีที่กำลังเติบโตสูงในช่วงโควิด 19 ก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก SCGP จึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์อา...

อ่านต่อ
OptiBreath®
OptiBreath®

ถุงสำหรับยืดอายุผักและผลไม้ ลด Food Wast...

ผัก ผลไม้สดมีอายุจำกัด หากผู้ประกอบการหรือร้านอาหารจำหน่ายไม่หมดก็จะเน่าเสีย จะกลายเป็นขยะอาหาร หรื...

อ่านต่อ
Zyclonic™ by SCG
Zyclonic™ by SCG

เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของโรคต่าง ๆ เช่น โรคท้องร่วง อหิวาตกโรค และไข้รากสาดน้อย ที่คร่าชีวิตเด็ก...

อ่านต่อ
SCG Active AIR Quality
SCG Active AIR Quality

พัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมที่สามารถกรองอากาศให้มีคุณภาพดี พร้อมเติมอากาศสะอาดและปลอดภัยภายในบ้าน ขณะเดีย...

อ่านต่อ
Varogard (วาโรการ์ด)
Varogard (วาโรการ์ด)

สเปรย์และหน้ากาก นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัย...

จากปัญหาวิกฤติระดับโลกของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องเอสซีจี เคมิคอลส์ จึงพัฒนานว...

อ่านต่อ
ถุงซักผ้าละลายน้ำ
ถุงซักผ้าละลายน้ำ

นวัตกรรมที่เกิดจากการสังเกต และใส่ใจผู้ปฏิบัติงานที่โรงซักผ้าในโรงพยาบาลที่อาจติดเชื้อโควิด 19 ขณะห...

อ่านต่อ
หน้ากากอนามัย CUre AIR SURE
หน้ากากอนามัย CUre AIR SURE

หน้ากาก Respirator แบบครอบครึ่งหน้าที่มีคุณภาพสูง กรองเชื้อแบคทีเรียและกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ 99% ผ่...

อ่านต่อ
ALMIND by SCGP
ALMIND by SCGP

ผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมบรร...

...

อ่านต่อ
โครงการเลิกแล้งเลิกจน
โครงการเลิกแล้งเลิกจน

รักษาสมดุลระบบนิเวศ ลดความเหลื่อมล้ำทางส...

ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง วันใดที่น้ำประปาไม่ไหล อาจจะรู้สึกว่าชีวิตเผชิญความยุ่งยาก เพราะไม่มีน้ำใช้ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ทั้งอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ฯลฯ ทว่าสำหรับชุมชนเกษตร เมื่อใดต้องเผชิญภัยแล้ง...

อ่านต่อ
โครงการพลังชุมชน
โครงการพลังชุมชน

เสริมสร้างความรู้ชุมชน สร้างอาชีพยั่งยืน...

หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ชุมชน สร้างอาชีพยั่งยืน ขยายผลศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนา พึ่งพาตนเอง ด้วยภูมิปัญญาและวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดแปรรูป...

อ่านต่อ
โครงการจัดการขยะชุมชน
โครงการจัดการขยะชุมชน

ลดปริมาณขยะ เป็นช่องทางสร้างรายได...

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกถูกนำมาใช้สร้างประโยชน์เพื่อคนในสังคมอยู่ทุกขณะ  เส้นทางการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับลดการใช้ทรัพยากร เพื่อรักษาสมดุลไว้อย่างยั่งยืนจึงสำ...

อ่านต่อ
โครงการ Learn to Earn
โครงการ Learn to Earn

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้โอกาส ส่ง...

นับเป็นเวลา 58 ปีแล้ว ที่มูลนิธิเอสซีจี ได้ดำเนินโครงการ Sharing the Dream เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่นในการศึกษา...

อ่านต่อ
โครงการบึงบางซื่อ
โครงการบึงบางซื่อ

ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน...

โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ “พลิกฟื้นชุมชน..สร้างสังคมที่ยั่งยืน” พลิกฟื้นชุมชนแออัด ไร้สาธารณูปโภคของตัวเอง สู่ชุมชนเมืองต้นแบบ ด้วยการผนึกกำลังของชุมชน เอสซีจี และภาครัฐ ชาว...

อ่านต่อ
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์

สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างสุภาพบุรุษนักขับ...

เอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนถนน จึงจัดตั้ง “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School)” ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และได้รับอนุญาตจากกระ...

อ่านต่อ
โครงการ “ชุมชนต้นแบบ ลดการเผา”
โครงการ “ชุมชนต้นแบบ ลดการเผา”

สร้างรายได้ ส่งเสริมการใช้พลังงาน...

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมและมีแนวโน้มมากขึ้นในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระ...

อ่านต่อ

Governance

เอสซีจี เน้นการปลูกฝังในการทำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน โดยถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

เปิดเส้นทางสู่การบริหารงานอย่างยั่งยืน SCGC กับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยบรรษัทภิบาล
เปิดเส้นทางสู่การบริหารงานอย่างยั่งยืน SCGC กับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยบรรษัทภิบาล

การที่บริษัทหนึ่งจะเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 40 ปี ปัจจัยสำคัญย่อมมาจากประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง พร้อมรับกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะการดำเนิ...

อ่านต่อ
GOVERNANCE
GOVERNANCE

เอสซีจี ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ อย่...

มีการกำกับดูแลจากระดับคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป...

อ่านต่อ
logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก