Environmental

SCG Active AIR Quality

พัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมที่สามารถกรองอากาศให้มีคุณภาพดี พร้อมเติมอากาศสะอาดและปลอดภัยภายในบ้าน ขณะเดียวกัน
ก็ช่วยดันฝุ่นและมลพิษที่ตกค้างให้ออกจากตัวบ้าน และป้องกันไม่ให้มลภาวะนอกบ้านเข้าสู่ภายในบ้าน ด้วยหลักการ Positive Pressure ซึ่งต่างกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไป

  • ช่วยเติมและกรองอากาศดีเข้าบ้านตั้งแต่แรก ด้วยระบบ Supply Air Ventilator
  • กรองฝุ่น PM 2.5 ได้ 99%* รวมถึงสารเคมี* ที่ปนเปื้อนในอากาศ 
  • มี Filter ที่ดักจับเชื้อโรค ไวรัส รวมถึงไวรัสกลุ่มโคโรน่า และแบคทีเรียได้สูงสุด 99%*
  • เพิ่มออกซิเจน และปรับความชื้นในบ้านให้สมดุล*
  • กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายนอก รวมถึงกลิ่นจากการเผาวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หญ้า ไม่ให้เข้าสู่บ้าน*
logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก