รายละเอียดโครงการ

detail
จะดีแค่ไหน ถ้าเราทำให้ “ขยะไม่ใช่ขยะ” อีกต่อไป และจะดีแค่ไหน
ถ้าเราทำให้ “หนูน้อยกู้โลก” ได้
พร้อมดึงพลังของหนูน้อยเหล่านั้น
มาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ
ชวน “ทุกคน” ใช้ให้คุ้ม-แยกให้เป็น-ทิ้งให้ถูก สร้าง “เศรษฐกิจหมุนเวียน”
เพื่อ “สิ่งแวดล้อมดี” “สังคมดี” ไปด้วยกัน
ตามแนวทาง “ESG”
(Environmental, Social, Governance)
heart
SCG พร้อมเครือข่ายพันธมิตร
ชวนโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาทั่วประเทศ

ส่งคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

insert
recycle “ เล่าวิธีกู้โลกด้วยการ
จัดการถุงนมโรงเรียนใช้แล้ว
ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจ ”
รับเกียรติบัตร ชิงโล่รางวัล และทุนการศึกษารวมกว่า
100,000 บาท

“หนูน้อยกู้โลก” คืออะไร

“หนูน้อยกู้โลก” คือ กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ
สร้างแรงบันดาลใจ
ภายใต้โครงการ “ถุงนมกู้โลก”

ที่ SCG SCGC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันส่งเสริม การตัด ล้าง ตาก และรวบรวมถุงนมโรงเรียน
ให้กลับมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล เช่น เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล
ที่สวยงาม แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี สร้างคุณค่าใหม่ให้ถุงนม
ที่เคยมีอายุการใช้งานเพียง 10 นาทีและต้องถูกกำจัดด้วยการฝังกลบไปอย่างไร้ค่า

world
โครงการฯ ดังกล่าว ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นว่าพลาสติกใช้แล้วสามารถหมุนเวียน กลับมาสร้างคุณค่าใหม่ได้
และช่วยลดปริมาณขยะ ที่อาจหลุดรอดสู่สิ่งเเวดล้อม ช่วยให้พวกเขาเติบโตไปเป็นต้นแบบ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในบ้าน ในชุมชน ตลอดจนสร้างโลกที่ดี ให้แก่พวกเขาต่อไปในอนาคต
tree tree

คุณสมบัติโรงเรียน
ที่เข้าร่วมประกวด
คลิปวิดีโอ “หนูน้อยกู้โลก”

 • โรงเรียนระดับชั้นอนุบาล
  และประถมศึกษา
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  “ถุงนมกู้โลก” แล้ว (มีการจัดเก็บ
  ถุงนมส่งผ่านหน่วยงานที่
  เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อให้ SCGC)
 • โรงเรียนอื่นทั่วประเทศ ที่เด็ก ๆ
  ดื่มนมจากถุงนมโรงเรียน แต่
  ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
  “ถุงนมกู้โลก”

ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด

โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดได้โรงเรียนละ 1 ผลงาน เท่านั้น
โดยต้องประกอบด้วย 2 ชิ้นงาน ดังนี้
1. VDO นำเสนอผลงาน
 • VDO บอกเล่าวิธีกู้โลกของเด็ก ๆ ด้วยการ จัดการถุงนมโรงเรียนใช้แล้ว ด้วยแนวคิด สร้างสรรค์และน่าสนใจ โดยไม่จำกัดรูปแบบ ในการนำเสนอ เช่น ละครเพลง พากย์เสียง ประกอบคลิป การ์ตูนประกอบคลิป เป็นต้น
 • ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • ไฟล์ .MP4 หรือ .MOV ขนาดไม่เกิน 300 MB
2. โครงร่างโครงการ
(PROJECT PROPOSAL)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สรุปรายละเอียดผลงาน ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
 • ตัวพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 14 Pt.
 • ไฟล์ .PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB

เกณฑ์การตัดสิน

icon
ความคิดสร้างสรรค์ 25%

พิจารณาจากคลิปวิดีโอ ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอได้แก่
ความสดใหม่ โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร น่าสนใจ

icon
เนื้อหา 20%

พิจารณาจากคลิปวิดีโอ ที่มีความสอดคล้อง
กับหัวข้อการประกวด มีความถูกต้องของข้อมูล
มีการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

icon
เทคนิคการเล่าเรื่อง 20%

พิจารณาจากคลิปวิดีโอ
ที่มีภาพและเสียงชัดเจน
ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และเรียบเรียง
เรื่องราวได้น่าสนใจ

icon
การมีส่วนร่วมในการกู้โลก 20%

พิจารณาจากคลิปวิดีโอและโครงร่างโครงการ
ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของเด็ก ๆ และ
ครูในการทำโครงการ และหรือมีการต่อยอด
ไปสู่การจัดการขยะประเภทอื่น ๆนอกจากถุงนม และ
มีการขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ หรือครอบครัวของเด็ก ๆ

icon
นวัตกรรมการจัดการขยะ 10%

พิจารณาจากคลิปวิดีโอและโครงร่างโครงการ
ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการถุงนมใช้แล้ว เช่น การทำให้การล้างถุงนม
ใช้น้ำและเวลาน้อยลง เป็นต้น

icon
คะแนนพิเศษสำหรับ โรงเรียนในโครงการ “ถุงนมกู้โลก” 5%

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ถุงนมกู้โลก”
แล้ว (มีการจัดเก็บถุงนมส่งผ่านหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อให้ SCGC)
จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มเติม

กำหนดการ

เปิดรับผลงานตั้งแต่ 15 พ.ย. 2565 - 31 ม.ค. 2566 (23.59 น.)

15 พ.ย. 2565
31 ม.ค. 2566
9 ก.พ. - 23 ก.พ. 2566
6 มี.ค. 2566
line
เปิดรับผลงาน
ปิดรับผลงาน
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ
ให้ประชาชนร่วมโหวตคลิปโดนใจ
(Popular Vote)
ผ่าน Facebook SCG Official
ประกาศรางวัล

รางวัล

รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล 30,000 บาท + โล่รางวัล
รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท + โล่รางวัล
รางวัลที่ 3 : เงินรางวัล 10,000 บาท + โล่รางวัล
รางวัล Popular Vote : เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย : รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 9 รางวัล

รวม 13 รางวัล เป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 110,000 บาท

นอกจากนี้ ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จะได้รับเกียรติบัตร “โรงเรียนหนูน้อยกู้โลก” ด้วย