Environmental

CPAC Green Solution

การลดของเหลือในงานก่อสร้าง นับเป็นอีกวิธีหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรที่คุ้มค่า
มากที่สุด ด้วยการแนวคิดการสร้างประโยชน์ เปลี่ยน Waste ให้เป็น Wealth ตลอดกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

  • นวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ “3D Cement Printing” ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของการใช้
    3D Cement Printing Technology ช่วยให้งานก่อสร้างอาคารเป็นรูปแบบหรือรูปทรงซับซ้อนได้มากขึ้น ลดระยะเวลาทำงาน ใช้แรงงานน้อยลง ลดขยะในไซต์งานก่อสร้าง
  • CPAC BIM คือ การนำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) มาใช้ตั้งแต่วางแผนการก่อสร้าง การออกแบบ และเลือกวัสดุ คำนวณการใช้พลังงาน การจัดการด้านเวลา ตลอดจนการสำรวจหน้างานแบบเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี VR Walk Through และการทำงานบน Collaboration Platform ที่ช่วยให้ทั้งผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา รวมทั้งเจ้าของงาน เห็นภาพงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ ผ่านโมเดล 3 มิติ ได้ในเวลาเดียวกันก่อนการก่อสร้างจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก