Environmental

โซลูชันนวัตกรรมพลาสติก ตอบโจทย์โลกร้อน

 1. Reduce: โซลูชันเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงอย่าง SMX™ Technology ซึ่งทำให้ได้เม็ดพลาสติก HDPE ที่มีความโดดเด่น มีความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความเหนียว จึงสามารถลดปริมาณพลาสติกในการผลิตชิ้นงานให้น้อยลงได้ โดยยังคงความแข็งแรงได้เหมือนเดิม สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นสินค้าได้หลากหลาย ทั้งฝาขวดน้ำอัดลมรุ่นเบาพิเศษ ฟิล์มเพื่องานอุตสาหกรรมที่ทนแรงกระแทกได้ดีเป็นพิเศษ ไปจนถึงถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงพิเศษ ผ่านการรับรองจาก SCG Green Choice และที่สำคัญคือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไปอีกด้วย
 1. Recyclable: โซลูชันเพื่อการออกแบบที่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้รีไซเคิลได้ เปลี่ยนฟิล์มที่ประกอบไปด้วยชั้นของวัสดุหลายประเภท ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
  แต่สามารถรีไซเคิลได้ยาก ให้กลายเป็นบรรจุภัณฑ์จากวัสดุอย่างพลาสติก PE หรือ PP เพียงชนิดเดียว ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  โดยยังมีคุณสมบัติทั้งในด้านการใช้งานและความสวยงามที่ตรงตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์สินค้า
 1. Recycle: โซลูชันเพื่อนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง โดยพลาสติกใช้แล้วจะถูกคัดแยก ทำความสะอาด และผ่านกระบวนการให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่รับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วย 

  เอสซีจี เคมิคลอส์ได้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก เพื่อพัฒนาต่อยอด และขยายตลาดพลาสติกรีไซเคิลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ทีมพลาส (Teamplas) ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ในไทยกว่า 30 ปี สุเอซ (SUEZ) ผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกในยุโรป และซีพลาสต์ (Sirplaste) ผู้นำด้านพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส 

  ส่วนพลาสติกใช้แล้วที่อาจไม่ได้ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง สามารถนำไปผ่านเทคโนโลยี Advanced Recycling หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ Chemical Recycling ให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น สำหรับโรงงานปิโตรเคมี เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ได้ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ากับเม็ดพลาสติก Virgin อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS”  โดย International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ซึ่งเป็นการรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ โดยนับได้ว่าเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนชั้นนำระดับโลกนี้
 1. Renewable: โซลูชันที่ช่วยให้เกิดเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio Compostable) ด้วยสูตรผสมสำเร็จเฉพาะของเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่พร้อมให้นำไปขึ้นรูปเป็นสินค้าจำพวกฟิล์ม สำหรับใช้งานในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมได้ทันที พร้อมกับคุณสมบัติที่ครบตามความต้องการของผู้ใช้งาน และยังผ่านการรับรองว่าย่อยสลายทางชีวภาพได้จริงจากสถาบันชั้นนำของโลกอย่าง DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี 

  และอีกหนึ่งโซลูชันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่กำลังจะหมดไปอย่างปิโตรเลียม (Fossil-Based) ในการผลิตพลาสติก คือการหันมาใช้ทรัพยากรที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้อย่างพืช (Bio-Based) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงช่วยลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย โดยได้ร่วมมือกับผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพระดับโลกจากประเทศบราซิล อย่าง บราสเคม (Braskem) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตไบโอ-เอทิลีน สำหรับผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย
logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก