Social

โครงการพลังชุมชน

HIGHLIGHT

  • หลักสูตรอบรมวิสาหกิจชุมชน สร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • ควบคู่กับส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม
  • มีชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 450 คน ใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ และตั้งเป้าขยายเครือข่ายพลังชุมชนเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ชุมชน สร้างอาชีพยั่งยืน ขยายผลศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนา พึ่งพาตนเอง ด้วยภูมิปัญญาและวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างอัตลักษณ์สินค้าให้โดดเด่น รู้จักตลาดก่อนผลิตและขาย สร้างแบรนด์ ทำการตลาด ขยายช่องทางการขาย ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงวางแผนชีวิตเพื่อความยั่งยืน                                    

จากสถานการณ์โควิด 19 เอสซีจีได้ขยายผลเพื่อช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่น ให้ความรู้ชุมชนกว่า 450 คน ใน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง สระบุรี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช เชียงราย แพร่ อุดรธานี อุบลราชธานี ลำพูน อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ พิษณุโลก ตาก และระยอง ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 – 100,000 บาท/คน/เดือน อยู่รอด เติบโต พร้อมแบ่งปัน และสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งร่วมกัน เอสซีจี เชิญชวน “ช้อปช่วยชุมชน” โดยคัดสรรสินค้าประจำถิ่น คุณภาพดีกว่า 850 รายการ จากโครงการพลังชุมชน รวบรวมเป็นแคตตาล็อคสินค้าออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของเอสซีจีอย่างต่อเนื่อง เช่น SCG website, facebook, youtube, line, SCG home, SCG boutique และ online marketplace อื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึง และอุดหนุนสินค้าชุมชนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ และส่งสินค้าตรงจากชุมชนถึงทุกบ้าน ทั้งยังเป็นการส่งต่อพลังใจ สร้างรายได้ให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

เจ้าของผลิตภัณฑ์แสนอร่อยและเรื่องราวส่งต่อแรงบันดาลใจ

ฟ้าเสรี ประพันธ์ธา จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มมูลค่ากระบก หรืออัลมอนด์ป่าของไทย เป็นกระบกอบกรอบหลากรส คุกกี้กระบก อร่อยทุกรสชาติ อดีตสาวชาวนาคืนถิ่น ล้มแล้วลุกหลายครั้ง แต่ไม่เคยท้อถอย เรียนรู้ ต่อสู้ พึ่งพาตนเอง เปลี่ยนทรัพยากรท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และเปิด ‘บริษัท ไร่นาฟ้าเอ็นดู จำกัด’ สร้างความสุขใจให้ชุมชนรอบตัว ทั้งผู้สูงวัยมีรายได้ และหนุ่มสาวไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น

เกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง จังหวัดลำปาง สร้างสรรค์อัตลักษณ์ขนมท้องถิ่นลำปาง พายกุ๊กไก่ไส้สับปะรด อร่อยล้ำจนได้นำขึ้นโต๊ะงานประชุม APEC 2022 Thailand ใช้พลังหญิงของความเป็นแม่ ก้าวข้ามทุกอุปสรรค ทำให้ชีวิตตัวเอง ครอบครัว แบะชุมชนดีขึ้น ขนมทุกคำมั่นใจได้ถึงคุณภาพ เสมือนแม่ใส่ใจทำขนมให้ลูกกิน

ภัทชา ตนะทิพย์ จังหวัดแพร่ นวัตกรตัวแม่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่ปลูกรอบบ้าน  แปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นกล้วยตาก แป้งกล้วย เครื่องดื่มจากกล้วย กล้วยหอมทองซีเรียลข้าวเม่าคาราเมลคอนเฟลกส์ พร้อมถ่ายทอดความรู้ต่อยอดเป็นศูนย์นวัตกรรมกล้วยหอมทองครบวงจร เชื่อมต่อการท่องเที่ยว สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมากมาย 

สุรัตน์ เทียมเมฆา จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรนักแปรรูป ยืดอายุสมุนไพรและผลไม้หลากชนิด กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ชากระเจี๊ยบ ผงกระชาย ผงฟ้าทะลายโจร ขายได้ตลอดปี สร้างศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี แบ่งปันความรู้ให้ผู้สนใจศึกษา ดูงาน พร้อมสร้างอาชีพเชื่อมโยงเครือข่ายในและนอกพื้นที่ 

กลุ่มสตรีถ้ำใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มสตรีรวมพลังสร้างสรรค์แปรรูปข้าวและผลไม้พื้นถิ่นให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่าง ข้าวกรอบรสต้มยำผัดหมี่ปักษ์ใต้ยำมะมุดได้รสชาติอร่อยเข้มข้นตามแบบฉบับชาวใต้ รับประทานง่าย ทานได้ทุกฤดูกาล ทั้งมีเป้าหมายจะผลักดันให้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองไทย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการพลังชุมชน ได้ที่นี่

e-catalog ช้อปช่วยชุมชน

เรื่องราว “พลังชุมชนคนบันดาลใจ”

logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก