Environmental

ถุงซักผ้าละลายน้ำ

นวัตกรรมที่เกิดจากการสังเกต และใส่ใจผู้ปฏิบัติงานที่โรงซักผ้าในโรงพยาบาลที่อาจติดเชื้อโควิด 19 ขณะหยิบเสื้อผ้าที่อาจจะมีสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเข้าเครื่องซักผ้า ซึ่งถุงซักผ้าละลายน้ำเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ไม่ต้องสัมผัสกับผ้าติดเชื้อโดยตรง เพียงแค่ใส่ชุดไว้ในถุงผ้าและปิดปากถุง และนำถุงซักผ้าละลายน้ำใส่ผ้าติดเชื้อเข้าเครื่องซักผ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดปากถุง

เมื่อซักในน้ำที่อุณหภูมิ 65°C ขึ้นไป ถุงจะเริ่มละลายในน้ำภายใน 3-15 นาที (อัตราการละลายน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ และการหมุนวนในเครื่องซักผ้า) นับเป็นอีกนวัตกรรมทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ซักผ้าให้ไม่ต้องสัมผัสกับผ้าติดเชื้อ อีกทั้งช่วยลดขั้นตอนในการซักล้าง หรือการทำลายด้วยการเผาซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ

ถุงซักผ้าละลายน้ำผลิตจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (PVA) ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำ สามารถละลายน้ำได้หมดหลังผ่านกระบวนการซักผ้าตามมาตรฐานการจัดการผ้าติดเชื้อ โดยไม่มีอันตรายต่อผ้าและสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำอีกด้วย

logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก